Metoda 123

Innowacyjna metoda 123 została opracowana przez międzynarodowy zespół metodyków. Kursy inkorporujące tę metodę są skonstruowane tak, by ich użytkownicy przyswajali języki obce w jak najszybszym czasie. Właśnie do tego między innymi nawiązuje nazwa naszej metody.

 

Raz, dwa, trzy to nauka w trzech krokach:

1. Trzy tryby pracy dla osób chcących regulować intensywność, z jaką będą uczyć się wybranego języka obcego.

BASIC - system podstawowy obejmujący 22 godzin nauki dla osób, które chcą poświęcić po 15 minut minimum dwa razy w tygodniu.

STANDARD - system standardowy obejmujący 44  godzin nauki dla osób, które mogą poświęcić na naukę 30 minut dwa razy w tygodniu.

INTENSIVE - system intensywny obejmujący 88 godzin nauki dla osób, które dysponują czasem 45 minut przynajmniej dwa razy w tygodniu.

 

2. Trzy główne elementy występujące w metodzie, które są ze sobą komplementarne.

 

Elementy indukcyjne

Przyswajanie wiedzy jest efektywne, kiedy uczymy się poprzez kanały tzw. domniemane. W kursach opartych o metodę 123 to właśnie multimedia stanowią główny katalizator jeśli chodzi zarówno o pozyskiwanie wiedzy leksykalno-gramatycznej, absorbowanie funkcji językowych jak i rozwijanie zdolności językowych.

W kursach 123 użytkownicy czerpią wiedzę z rozmaitych źródeł i właśnie ta różnorodność gwarantuje stabilną motywację oraz widoczne postępy w nauce. Wykorzystujemy między innymi filmy i liczne dialogi, kóre znakomicie wprowadzają do sytuacji komunikacyjnych. Odsłuchując dialogi użytkownicy odkrywają niepowtarzalny, interaktywny moduł sprawdzania wymowy, który uczy mówić aż do skutku.

 

Rdzeniem metody 123 są fotolekcje, które tworzyliśmy inspirując się metodą audiolingwalną. Gry 123 ćwiczą różne zdolności językowe, począwszy od słuchania a skończywszy na czytaniu. Piosenki z kolei pozwalają nie tylko na osłuchiwanie się z językiem, ale też weryfikowanie znaczeń słów w tekstach oraz względnie łatwe absorbowanie zwrotów i idiomów.

 

Elementy dedukcyjne

W nauce języka u dorosłych bardzo ważne jest włączanie elementów dedukcyjnych, które pozwolą na dogłębne zrozumienie trudnych obszarów językowych, takich jak np.: gramatyka lub złożona leksyka. Nieświadome ich absorbowanie może okazać się zbyt dużym wyzwaniem zwłaszcza dla umysłów i percepcji osób starszych bądź użytkowników, którzy zaczynają osiągać kompetencje językowe na coraz to wyższych poziomach. Objaśnienia gramatyczne, wbudowany słownik, listy leksykalne oraz inne atrybuty metody 123 stanowią optymalny miks wszystkiego co dodatkowo stymuluje akwizycję języka u dorosłego człowieka.

 

Elementy praktyczne

Nie od dziś wiadomo, że praktyka czyni mistrza. Jedną z najpopularniejszych i najbardziej sprawdzonych sekwencji dotyczących organizacji jednostki lekcyjnej jest model prezentacja-praktyka-produkcja. Metoda 123 hołduje temu modelowi wprowadzając jako skuteczną praktykę liczne multimedia i ogromny bank ćwiczeń rozwijających zdolności językowe i sprawdzających znajomość różnych obszarów językowych. Łącznie nasze kursy zawierają ponad 7000 interaktywnych ćwiczeń.

 

3. Trzy cechy metody 123, które uzupełniają się w zbalansowany sposób i stanowią optymalną miksturę niezbędną do prawidłowo rozłożonej w czasie, efektywnej akwizycji języka obcego.

 

immersja

Metoda 123 jest metodą eklektyczną, która namierza problemy z jakimi boryka się przeciętna osoba ucząca się języka i rozwiązuje je wykorzystując potencjał różnych sprawdzonych technik. Immersja językowa jest idealnym tego dowodem, gdyż w metodzie 123 ważne jest, by akwizycja języka przebiegała w jak najbardziej naturalny sposób. Efektem nauki jest “myślenie w języku docelowym”. Gry edukacyjne, filmy z animacjami w technologii 3D, mnogość nagrań głosowych i wizualizacji sprawiają, że użytkownik jest wprost otoczony czy wręcz bombardowany językiem i zaczyna skutecznie asymilować nowe słówka, obce dźwięki, całe zdania i rozmowy, co w rezultacie przekłada się na opanowanie wielu zdolności czy obszarów językowych.

 

synestezja

W metodzie 123 ważną rolę odgrywa łączenie zmysłów w postrzeganiu. Jesteśmy zwolenikami jednoczesnego z nauką stymulowania różnych inteligencji. Podczas pracy z platformą użytkownicy nie skupiają się jedynie na „patrzeniu na obrazki” czy „słuchaniu nagrań”, ale używają i rozwijają swoje inteligencje: kinestetyczną (gry z kamerą wymagające koordynacji ruchowej), muzyczną (piosenki karaoke), wizualną (kurs obfituje w metody prezentacji wizualnej, np. filmy, fotolekcje), werbalną i logiczną (łamigłówki językowe), intrapersonalną (monitoring i analiza własnych postępów).

 

e-learning

Metoda 123 implementuje e-learning. Oprócz regulowania natężenia kursu, jak już zostało wspomniane powyżej, elektroniczna organizacja nauki w metodzie 123 umożliwia powtórki materiału oraz jego łatwą dostępność, monitorowanie postępów i elastyczne planowanie pracy. System jest zaprojektowany w sposób, który umożliwia stałą weryfikację poprawnego wykonywania zadań na platformie. Każdy może korzystać ze swojego konta z dowolną częstotliwością i zaangażowaniem, ewaluować swoje postępy w nauce oraz tym samym rozwijać swoją autonomię. Naukę można rozpocząć w dowolnym momencie, natomiast o poziomie zaawansowania decyduje wynik testu. Wszystkie wymienione wyżej cechy składają się na wysoki poziom indywidualizacji procesu nauczania. Wierzymy, że metoda 123 jest idealnie skrojona do samodzielnej nauki w domu.

 

Nasi dotychczasowi użytkownicy już zauważyli postępy. Spośród najczęściej wymienianych są to:

- poprawa wymowy,

- wzrost poziomu motywacji,

- systematyczność w rozwiązywaniu zadań,

- większe zainteresowanie językiem i kulturą danego obszaru językowego.